UCHWAŁA NR IV/38/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 28 lutego 2019 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 lutego 2019

Rada Miasta i Gminy Margonin - logo 

UCHWAŁA NR IV/38/2019

RADY MIASTA I GMINY MARGONIN

z dnia 28 lutego 2019 r.

 

w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/320/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia
10 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Margoninie” oraz nadania jej statutu.

 

Na podstawie art. 10a pkt 1 i art. 10b ust. 1 i 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Margonin uchwala, co następuje:

 

§ 1. W załączniku do uchwały nr XXVI/320/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia
10 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Margoninie” oraz nadania jej statutu, wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 2 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „Przedmiotem działalności Centrum jest prowadzenie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Margonin, zwanych dalej „jednostkami obsługiwanymi” .

  2. w § 3 ust. 1 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: „obsługi informatycznej, w tym systemów komputerowych oraz obsługę techniczną polegającą na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania administracyjnych systemów teleinformatycznych w jednostkach obsługiwanych.”;

  3. w § 2 ust. 2 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: „Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie, ul. Kazimierza Jankowskiego 4 – w zakresie określonym
    w § 3 ust.1 pkt 7.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Margonin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Przewodniczący Rady Jerzy Staniszewski

 

Uzasadnienie

 

W związku z zapewnieniem lepszej efektywności zadań z zakresu teleinformatyki, Centrum Usług Wspólnych w Margoninie uzyskuje dodatkowe kompetencje dotyczące obsługi teleinformatycznej jednostek organizacyjnych gminy. Pozwoli to na efektywniejsze zarządzanie etatami informatyków pracujących w jednostkach.

 Podpis Burmistrza

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Centrum Usług Wspólnych w Margoninie
Data utworzenia:2019-02-28
Data publikacji:2019-02-28
Osoba sporządzająca dokument:Jerzy Toboła - Przewodniczący Rady
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Stypka
Liczba odwiedzin:321