UCHWAŁA NR XXXV/407/2017 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 7 września 2017 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 września 2017

Rada Miasta i Gminy Margonin

UCHWAŁA Nr XXXV/407/2017

RADY MIASTA I GMINY MARGONIN

z dnia 7 września 2017 r.

 

 

w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/320/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia
10 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej ,,Centrum Usług Wspólnych w Margoninie” oraz nadania jej statutu.

 

Na podstawie art. 10a pkt 1 i art. 10b ust.1 i 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) uchwala się, co następuje :

 

§1. W załączniku do Uchwały Nr XXVI/320/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia
10 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej ,,Centrum Usług Wspólnych w Margoninie” oraz nadania jej statutu, wprowadza się następującą zmianę:

1) w § 2 ust. 2 pkt 4 otrzymuje nowe brzmienie: „Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika
w Margoninie, ul. Polna 6.”.

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Margonin.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpis Przewodniczącego Rady - Jerzy Toboła

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Centrum Usług Wspólnych w Margoninie
Data utworzenia:2017-09-17
Data publikacji:2017-09-17
Osoba sporządzająca dokument:Jerzy Toboła - Przewodniczący Rady
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Stypka
Liczba odwiedzin:312